Your Title Goes Here

Vårt ordremottak mottar ordre via Websystemer eller Vitec/Next direkte fra meglers portal. Vi mottar også ordre per e-post fra megler. Der megler er forhindret i å legge ordre via systemet eller e-post kan vi motta per telefon.

Motta ordre

Vårt ordremottak mottar ordre via Websystemer eller Vitec/Next direkte fra meglers portal. Vi mottar også ordre per e-post fra megler. Der megler er forhindret i å legge ordre via systemet eller e-post kan vi motta per telefon.

Supplere kontaktinfo

Når vi kontakter kunden for avtale sjekker vi at kontaktinfo er korrekt.

Kontakte selger

Når megler ønsker at vi kontakter selger for avtale ringer vi omgående for avtale. I tilfeller der megler ønsker at vi tar kontakt på gitt dato legges ordren på vent.   Oppnås ikke kontakt med selger sender vi SMS og e-post og tilbakemelding til megler om at vi enda ikke har oppnådd kontakt.

Bekrefte avtale

Når avtalen er gjort sendes e-post til selger og megler om tidspunkt for avtalen. I bekreftelsen medfølger den informasjonen fotografen ønsker å gi som regler for avbestilling, utsettelser, utvidet kjøring og ev en prisliste og tips for klargjøring

Flytte avtaler

Avtaler som ønskes flyttet p.g.a. værmelding eller andre årsaker blir flyttet i kalenderen til fotografen og sendt til selger og megler ev stylist og takstmann.

Registrere nøkler

Nøkkeloppdrag registreres i fotografens kalender med tidspunkt og info om henting av nøkler. Fotograf tar bilde av nøkkelen når den mottas og booking legger bildet i vårt «nøkkelskap» tilden blir levert videre eller tilbake til megler.

Plantegningsunderlag

Booking kan være behjelpelig med å finne plantegningsunderlag dersom dette er tilgjengelig på Eiendomsverdi.

Your Title Goes Here

Vårt ordremottak mottar ordre via Websystemer eller Vitec/Next direkte fra meglers portal. Vi mottar også ordre per e-post fra megler. Der megler er forhindret i å legge ordre via systemet eller e-post kan vi motta per telefon.

Søke droneflygning

De fotografene som har gyldig tillatelse til å fly drone vil booking søke tillatelse for flygning innenfor 5 km-grensen til Avinor. Det blir sendt inn kart med den gjeldende adressen og sirklet inn det området som fotografen ønsker å fly i. Det kommer så en skriftlig tillatelse med eventuelle merknader fra Avinor. Denne blir lagt inne kalenderen.

Plantegningskorreksjoner

Små feil og mangler på plantegninger utføres omgående. Mer krevende endringer oversender vi til plantegningsproduksjonen og returneres til megler så snart det lar seg gjøre.

Håndtere fotokorreksjoner

Enkle rettelser som – for lyse, for mørke, for lite fargemetning og skjønnhetsfeil retter vi omgående. Større korreksjoner oversendes foto-edit omgående og leveres megler.

Oppdatere områdebilder

Den enkelte fotografs områdebilde-arkiv kan betjenes av oss. Når megler spør etter konkrete områder vil booking kunne hente bilder fra ditt arkiv og sende link til megler.

Kontakt med stylist

Dersom megler ønsker at vi koordinerer oppdraget med stylisten som benyttes vil vi oppdatere fotografens kallende ved endringer fra stylist. Avtale om nøkkelhenting fra stylist vil også være mulig.

Kontakt med takstmann

Der takstmann skal samkjøres med fotograf eller nøkkel skal levers takstmann etter fotografering kan booking samordne dette.

Kontakt med statister

Statister som skal delta i en photoshoot kan administreres av booking. Vi kan ev sende invitasjon gjennom deres kalender og gjøre endringer direkte dersom tidspunkt flyttes.

Hvem
Hvorfor
HVA

Xverdi betyr nettopp hva navnet sier. X for hva som er din verdi. Vi leverer et system som du selv kan avgjøre hvilken del ( X ) som brukes. Vil du bruke booking, it systemet for levering til meglers system, editering som vi tilbyr, egne designet plantegninger som du ønsker for dine kunder, fakturering eller så kan vi også gjøre det slik at alt blir tatt hånd Om, du kan til og med bli ansatt og få ferie penger samt alt skatt osv ordnet.
Du bestemmer hva og hvordan dette skal gjøres så dermed x er din verdi.

Vi startet xverdi med tanke på fotograf. Hvordan gjøre det best mulig for fotografer å gjøre jobben deres på en mest effektiv måte, samt ha en god kommunikasjon mot både selger og megler når fotogen er ute i feltet og jobber. Det er ikke alltid like godt likt at man er opptatt i telefonen når man bør være tilstede hos kunden man jobber for.
Booking tjenestn vil da kunne ta denne kommunikasjonen samt gjøre de tingene som haster samt gi beskjeder til de som trenger det. Dette gjelder også feks korreksjoner osv som kan være tidkrevende og avgjørende for megler.

Vi begynte idéen med xverdi allerede i 2015 da vi så de store selskapene egentlig ikke prioriterte fotografer men kun på egen drift.
Vi ønsket et mer dynamisk forhold mellom fotograf, megler og selger som igjen kunne ta avgjørelser og endringer iforhold til hva som megler eller selger ønsket I henhold til editering eller andre saker. Ved å være en mindre enhet gjør det oss mer fleksibel enn store firmaer som alltid må gå etter prosedyrer og en tungvint håndtering prosess.

Hva kan du som fotograf bruke xverdi til eller for? Du kan bruke oss til å editere bilder, så slipper du å sitte timesvis foran egen pc om kvelden, eller du kan bruke oss til å lage plantegninger som feks er laget kun for deg og dine kunder.
Er du en arbeidshest og liker å jobbe i feltet, ute å fotografere men ikke håndtere fakturering, skatt og myndighetskrav, så kan vi gjøre dette for deg.
Ønsker du et Backoffice kontor, som håndterer booking, legge inn foto oppdrag fra megler til din egen kalender, avtale med selgere, håndtere korreksjoner av bilder og plantegninger mens du er ute å jobber, dette skjer fortløpende så megler eller selger ikke trenger å vente timesvis, så kan vi fikse dette for deg, mens du er ute å tjener penger.

Ønsker du å være en ansatt, som da får mnd lønn, skatte fordeler, feriepenger og pensjon samt også bonuser, så kan vi jobbe sammen om en løsning som dekker alt dette.

Ønsker du kun en av disse løsningene så klarer vi det også.

Vi er bygget for å ta vare på fotografens interesser i første omgang, men også for å kunne avlaste der hvor fotograf bruker for mye tid på ting som det ikke er direkte inntjening på. Et slags fotograf management firma som hjelper deg, der hvor du trenger det mest for å jobbe optimalt mot meglere og selgere

Services

 

R

Egen backoffice, slik at meglere får sitt eget knytepunkt for for korreksjoner,plantegninger,bilder etc

R

Bruker IT systemet for bedre orden på produkter og antall ordre, kan få bedre oversikt over inntjening etc.

R

Lettere opplastning via system

R

Kan ha en mer personlig stil for editering og plantegninger

R

Kan levere ordre direkte til webmegler via IT systemet,samt det jobbes med å få levering til Next

R

Fotograf får mer tid ute og kan håndtere flere ordrer pr dag.

R

Ordre kan faktureres via Xverdi

R

Fotograf får et team rundt sin egen person og kan selge seg inn til andre meglerkontorer.

R

Fotograf har samme muligheter som et stort byrå som for eksempel Diakrit og Inviso

R

Får mulighet til å benytte drone tillatelse via Xbolig, samt at backoffice søker om fly tillatelse på steder innenfor sikkerhetsone for flyplass etc